0 DAYS TO THE EVENT
Symposium Landelijk Vakoverleg Engels: English@MBO (1)
Jun 10, 2019, 12:00 PM – 4:00 PM
DE UITHOF,
Padualaan 97, 3584 CH Utrecht, Netherlands
Don't miss it!
 

Our Schedule

Join us for this free event

12:00 – 12:45

Lunch and informal meet & greet


12:45 – 13:15 

Plenary speaker – Ester van Meeteren

13:15 - 13:45

Plenary speakers - Linda Medendorp & Marjolein Held

13:45 – 14:45

Workshops and Good Practices - round 1     


14:45 – 15:15 

Coffee Break  | Publisher's exhibit                            

15:15– 16:15 

Workshops and Good Practices - round 2 


16:15 – 17:00 

Drinks & Sharing thoughts

 
FOTO (1).png

Ester van Meeteren

Plenary speaker

VET - A wonderful world


Former policy advisor of foreign languages in secondary vocational education, Ester van Meeteren  will cover the three cornerstones of English as part of the Dutch VET curriculum. She will also introduce you to the joys and challenges of working in secondary vocational education as English teachers. 


Ester is currently attached to two VET schools as exam policy advisor, mentor to  new teachers as well as student teachers and as a teacher of English herself. 

Linda Medendorp & Marjolein Held

Plenary speakers

Een beroepsbeeld voor de mbo-docent (in opleiding); een dynamisch beroep

Het opleiden van studenten voor een beroep in onze maatschappij schept een uitdaging voor het opleidingsproces, dat niet enkel theoretisch maar ook in de beroepscontext vorm krijgt. De opleiding en professionele ontwikkeling van leraren voor het (v)mbo vraagt een dubbel perspectief: om studenten/leerlingen goed te kunnen begeleiden in hun beroepsvormingsproces, heeft de docent niet alleen kennis nodig van het (v)mbo als opleidingssector, maar ook van het beroepenveld waartoe leerlingen worden opgeleid en waarbinnen een wezenlijk deel van hun beroepsvorming plaatsvindt (Aalsma, Van den Berg, & De Bruijn, 2014).Het beroepsbeeld biedt een handvat voor professionele ontwikkeling voor de mbo-docent en een handvat voor de opleiders. We presenteren het beroepsbeeld mbo-docent.

Linda Medendorp is projectleider van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren mbo, van de MBO Raad en werkt als Senior manager advies bij CINOP.


Marjolein Held is voorzitter van de beroepsvereniging opleiders MBO (BVMBO) en docent verpleegkunde bij Koning Willem I College in Den Bosch.

Marjolein Held.jpg
Street at Night

Good practice@HAN and ROC-Nijmegen

Malou Beursken, Annelies Vos, and Hedi Windgassen

Practise what you preach-Cooperation in Task-based language learning
In this workshop we, Malou Beursken (ROC), Annelies Vos (HAN) and Hedi Windgassen (HAN), introduce  our successful TEFL course, also known as the ROC-project. This project has been initiated and developed by the HAN in cooperation with English language teachers of ROC-Nijmegen.
In this project HAN-students are introduced to the (often) unknown world of MBO. After an introduction at ROC-Nijmegen, they develop (and teach!) a short language course for MBO-students based on the principles of task-based learning. In our workshop we'll share our experiences, pitfalls and highlights of this unique TEFL course.

NHL Stenden Hogeschool@MBO: learning and working together

Evie Walsma

In our module English@MBO, part of our second year programme,  students and teachers give form and shape to the module by working with a learning outcome. The students actively engage in the learning process at an MBO school, simultaneously they shape their own learning while focussing on the learning of the MBO students. In our English@MBO network students, coaches (MBO teachers), and teacher trainers are contributing to the unique process of each student in learning about teaching English at an MBO.

Evie (1).jpg
hva -12 (1).jpg

Testing@MBO

Linda Chaudron

What does the author mean by the term ‘friend divorce’?

…. is een voorbeeld van een vraag die gesteld wordt op het MBO 4 examen lees- een kijk/luistervaardigheid B1. Waarom zijn er eigenlijk nationale examens ingesteld voor MBO niveau 4? Hoe komen deze toetsen tot stand? Wat is eigenlijk een goede lees- en kijk/luistervraag? En hoe zorgen we ervoor dat zowel de MBO optometristen als de logistiek managers een toets krijgen die recht doet aan hun opleiding?

In deze presentatie / workshop geeft Linda Chaudron, lerarenopleider aan de Hogeschool van Amsterdam, vanuit haar ervaring bij Cito als toetsconstructeur MBO en als onderwijsspecialist Engels bij ROC Zadkine in Rotterdam antwoord op deze (en meer) vragen.

Linda Medendorp & Marjolein Held

Interactive workshop

Een beroepsbeeld voor de mbo-docent (in opleiding); een dynamisch beroep

In de workshop gaan we met elkaar in een interactieve (spel)vorm in gesprek over ontwikkelpaden van een mbo-docent en de betekenis voor het opleiden. Het beroep van mbo-docent is een rijk en gevarieerd beroep met tal van leer- en ontwikkellijnen. Het beroepsbeeld biedt een handvat voor professionele ontwikkeling voor de mbo-docent en een handvat voor opleiders. Lerarenopleidingen staan voor de vraag hoe vorm te geven aan dit dubbele perspectief bij de toekomstige leraren die zij opleiden: wat betekent dit voor de inhoud en didactiek van de lerarenopleiding engels en voor de ontwikkeling van lerarenopleiders?  (snoek et al, 2017; Medendorp, Held & snoek, 2019).

Linda Medendorp is projectleider van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren mbo, van de MBO Raad en werkt als Senior manager advies bij CINOP.


Marjolein Held is voorzitter van de beroepsvereniging opleiders MBO (BVMBO) en docent verpleegkunde bij Koning Willem I College in Den Bosch.

linda medendorp.jpg
IMG_4083.jpg

Good practice@ROC Leeuwarden

Kim VanKoughnettEnglish for Specific Purposes


Teaching English at an MBO school poses a number of challenges for an English teacher. Every MBO programme comes with a unique set of English language requirements based on both vocational and general criteria. How do you know what to teach? How can you organise a vocational language programme? What is a qualification dossier? These mysterious questions will be answered during this workshop.

 

About Us

The Landelijk vakoverleg Engels (LVOE) is the national subject board of English teacher education. The board consists of at least one representative of each teacher education program in the Netherlands. The main activity within the board is to seek alignment within the national knowledge base and to keep the Knowledge base relevant and up to date.

Your representatives are:

Driestar (Gouda) Koos van ‘t Hul

FLOS (Sittard) Hannie Lucassen 

FLOT (Tilburg) Geert van Iersel 

FLOT (Tilburg) Marjon Winklehof 

HAN (Nijmegen) Hedi Windgassen 

HRO (Rotterdam Claire Ohlenschlager 

HRO (Rotterdam) Emmie den Boon

HU (Utrecht) Irene de Kleyn 

HU (Utrecht) Jacob de Ruiter 

HVA (Amsterdam): Michelle Willems 

InHolland (Diemen): Annamaria Hoogma 

NHL (Leeuwaarden): Beatrix Gilbert 

Windesheim (Zwolle): Maarten Wierdsma

We are thrilled to be expecting a large, excited audience for this conference. With an exceptional group of speakers featuring key influencers throughout the industry, this is truly a great opportunity to hear directly from the pros.


Take advantage of the chance to get inspired by some truly talented individuals and join us at this free event.

 
Audience

Get in Touch

 

©2019 by Symposium Landelijk Vakoverleg Engels: English @MBO. Proudly created with Wix.com